Valg av vinterdekk

Beskrivelse: 

Elevoppgave der elevene skal innhente informasjon om vinterdekkk og ta et standpunkt for hvilke kriterier som bør være oppfylt for et godt vinterdekk.

Undersøk

  • Hva er bildekk laget av?
  • Hva påvirker slitasjen til dekk?
  • Hva er levetiden til et dekk og hva påvirker denne?
  • Når dekkene blir slitt forsvinner gummien.  Undersøk hvor denne havner.
  • Vei et nytt dekk og et dekk som har blitt brukt over en eller flere sesonger. Hvor mye av dekket har forsvunnet?
  • Undersøk /Regn ut: Hvor mange tonn gummi slipes av i Norge pr år?

Lag en oversikt over hvilke kriterier som bør være oppfylt for at et dekk skal karakteriseres som godt.

Klasse/gruppe diskusjon: Hvilke kriterier skal man legge til grunn for valg av vinterdekk? Blir klassen enig?