Skrei og lesing

Beskrivelse: 

Elevene skal lese en faktatekst om skrei fra godfisk.no, og de skal bruke varierte læringsstrategier med fokus på lesing.

Foto: Bjørn Rørslett / Samfoto NTB Scanpix.

Lisens: CC by-nc-sa

Førlesing, underveislesing og etterlesing.

Samtale om læringsstrategier og lesestrategier. Hvilke strategier fungerte best for deg?

Ingen spesielle. Skriv ev. ut teksten fra godfisk.no. på papir.