Hva er kultur? Et tverrfaglig opplegg

Beskrivelse: 

Lys og mørk 

Foto: P. Deliss / DPA NTB Scanpix
Lisens: CC by-nc-sa

Hensikten med dette opplegget er å jobbe med elevenes begrepsforståelse med utgangspunkt i temaet kultur. Fagteksten er hentet fra Helse og oppvekstfag VG1 på NDLA, og lenken finner du lenger nede. Dette er et tema som favner de tre fagene norsk, samfunnsfag og kommunikasjon og samhandling (VG1, HO).  

Det er hovedsaklig fokus på de grunnleggende ferdighetene å uttrykke seg skriftlig og muntlig, samt å lese.

Opplegget er tredelt med en førlesningsfase, en lesefase og etterlesningsfase.  Se vedlagt fil.

Se vedlagt fil

Vanlig klasserom, penn og papir eller PC, lenkene som er delt ovenfor