Booking av hotellrom

Beskrivelse: 

Forutsetning før opplegget gjennomføres. Gjennomgang av:

- høflighetsfraser

- service/kundebehandling

- personlig kommunikasjon

- hvilke informasjonsoppgaver en hotellresepsjonist har

 

Rollespill:

2-4 personer, hvorav 1 resepsjonist, 1-2 kunder,evt. en lytter. 

Oppgave: Engelsktalende turister som trenger rom for natten. Gjennomføre samtale og booking.

Presentasjon for klassen.

Opplegget gjennomføres i løpet av 2 skoletimer.