Engelsk rettskriving i faget bilskade/lakk

Beskrivelse: 

Oppgaven skal beskrive en reperasjon og lakkoppbygging av en skade på en Volvo V70. Oppgaven skal skrives på engelsk og er tenkt som et samarbeid mellom faglæreren i bilskade og engelsk.

Oppgaven vurderes etter faglig innhold samt bruk av faguttrykk og engelsk rettskriving. Oppgaven skal inneholde ca.400-500 ord.

Læringsmål bilskade/lakk

  • utføre arbeidet i tråd med standarder, prosedyrer, produsent- og kundekrav

Læreplanmål engelsk

  • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram

 

Elevene jobber individuelt.

Vurdering av skriftlig innlevering med karakter.

Her er det nyttig med tett samarbeid med yrkesfaglærere. Resultatet av arbeidet vil i stor grad være avhengige av motivasjon og at elevene ser egennytte i oppgaven.

Engelsk ordbok med faguttrykk.