Lyrikk som inngang til helsefaglige emner

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget har som mål at elevene skal gjenkjenne språklige virkemidler i lyrikksjangeren, og å reflektere over helsefaglige emner som depresjon og kommunikasjon rundt toleranse og rasisme via et sammensatt uttrykksmiddel. Gjennom en undersøkelse av to utvalgte sanglåter, lærer elevene å uttrykke seg muntlig og skriftlig om språklige og rytmiske virkemidler brukt i låtene, og hvordan disse danner språklige og musikalske metaforer og sammenlikninger om helsefaglige emner som depresjon og sorg, emner som det i mange tilfeller kan settes ord på via lyrikkens billedlige kvaliteter.  

  1. Lærer gjennomgår et utvalg begrep knyttet til lyrikk: den poetiske språkfunksjon, språklige bilder, rimtyper, tematikk.
  2. Lærer viser musikkvideo: «Påfulg» og «Styggen på ryggen».
  3. Elevene får tekstene til sanglåtene utdelt på hvert sitt ark. Klasseromsdiskusjon rundt hver sanglåt. Det er viktig å ta seg tid til hver låt, og nærlese disse. Titlene på låtene diskuteres: «Påfugl» (metafor for flerkulturalitet, identitet og roller), «Styggen på ryggen» (metafor for depresjon). Diskusjon rundt hvordan sanglåtene får oss til å forstå opplevelsen av det å være flerkulturell og depresjon via metaforer og sammenlikninger, men også sanglyrikkens repetisjoner (noe man føler seg fanget i, som ikke gir slipp). Fokus på at opplevelsen av en depresjon kan føles som for eksempel å ha en stygging på ryggen. Metaforiseringens muligheter!
  4. Elevene går i grupper og skriver egne dikt. Ulike emner som sorg, tap, angst, identitetskonflikt og andre helsefaglige emner brukes som utgangspunkt for egen produksjon.   
  5. Videre opplegg: Sammenlikne diktenes beskrivelse av depresjon og flerkulturalitet, og beskrivelsene i elevenes helsefagbøker. Elevene vil finne at også disse anvender metaforer som er knyttet til psykisk helse, og opplevelsen av «rollekonflikt» i et nytt land. I tillegg vil de bli obs på fagspråk kontra det skjønnlitterære poetiske språket. (språkfunksjoner)
  6. Utviklingsmuligheter: Opplegget legger opp til muligheten for at klassen utvikler et tematisk bibliotek av sanglåter: kollektiv sorg (Mitt lille land), omsorg (vuggeviser), opprør (mye rap) etc.

 

Opplegget fungerte godt. Elevene jobber med  tekster som engasjerer dem, og som er relevante. Tilbakemeldinger viste at det er takknemlig å bruke musikkvideo og sanglåttekster, fremfor kun å forholde seg til boklyrikk. Musikkvideoen er ungdommens sjanger, og opplegget blir dermed også en fin måte å tilpasse undervisningen til ungdommens erfaringer og interesseområde. Helsefaglige begrep som kan synes vanskelige å konkretisere i fagbøker, blir også mer tilgjengelig via et sammensatt poetsik uttryksmiddel.  

Tavle, skriveredskap, internettilgang, fagbøker Klasserom med internettilgang og smart board eller projektor,utdelte sangtekster, tavle, skriveredskap.