Beregn volum av organer

Beskrivelse: 

Målet med øvelsen var at elevene skulle få et forhold til volum og størrelsesforhold mellom ulike organer i kroppen. I dette opplegget beregnet vi volumet av organer fra en torso ved å senke dem ned i vann. Elevene måtte først anslå hvor stort volum de ulike organene har. Vi fant også eget lungevolum ved å blåse opp en ballong. Her brukte vi formel for kule for å beregne tilnærmet lungevolum.

 

Elevene skulle først anslå volumet av ulike organer.

Deretter ble elevene delt i grupper og beregne volumet av organene (se vedlagt fil). HUSK å sjekke om organene tåler vann.

Til slutt blåste vi et utpust i hver vår ballong. Deretter beregnet vi volum av egne lunger ut i fra volumet i ballongen.

Opplegget kan differensieres ved å ha ulike former på bøtte/kar. Det kan også gjøres til en mer åpen oppgave hvor elevene selv må finne fremgangsmåte.

Ballongøvelsen gir en fin anledning til å se at en liten økning i diameter gir stort utslag i volum.

Torso, vann, bøtte/kar, linjal, blyant, ballong