Bærekraftig reiseliv - "Ut på tur!"

Beskrivelse: 

Tverrfaglig dag i fagene kommunikasjon og service, engelsk og naturfag. Kari og Lars vil på tur, og det blir elevenes oppgave å planlegge en bærekraftig reise til en by i Norge. Grunnleggende muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter øves opp.

Elevene jobber individuelt for å planlegge en innenlandsreise for Kari og Lars. Reiseruten må planlegges i detalj, og to severdigheter må legges inn i planen. Budsjett kan også flettes inn. På engelsk forteller elevene om de to severdighetene de har valgt, og presenterer de - og hvilken man likte best. I naturfag må elevene svare på en mail fra Kari og Lars. De to reisende lurer på hvordan reisen vil påvirke miljøet, blant annet om overnattingsstedene er miljøsertifiserte. Elevene svarer på mail til faglærer. Tidsaspekt: en hel skoledag.