HMS; ergonomi og trening for å forebygge belastningsskader

Beskrivelse: 

Tverrfaglig samarbeid mellom bygg- og anleggsteknikk vg1, norsk og kroppsøving

MÅL: Elevene skal lære seg korrekte arbeidstillinger på verksted/byggeplass, og lære styrke og bevegelsesøvinger som skal ivareta egen helse.

Korrekte arbeidsstillinger og øvelser skal dokumenteres med bilder/film (digital fortelling), og elevene skal holde en muntlig presentasjon for medelever og lærere. 

Ressurser

Norsk:

Uke1: Gjennomgå «Retorikk og presentasjon» og vise eksempler på digitale fortellinger.

Uke 2:Elevene lager en dreiebok før filming, må godkjennes før de begynner å filme/ta bilder.

Uke 3: Lage en digital presentasjon(film, digital fortelling eller foredrag med power point/prezi) der det vises til sammenheng mellom arbeid som utføres og øvelser som trenes/gjennomføres.

 

Kroppsøving:

Uke 2 og 3: Elevene jobber to og to for å finne muskelgrupper og styrkeøvelser som er sentrale for å utføre arbeidet som er filmet eller tatt bilde av i verkstedet.

Elevene skal lære seg korrekt utførelse av øvelsene og filme eller ta bilde av dem. 

 

Programfag :

Uke 1: Gjennomgå teori om HMS og ergonomi

Uke 2: Øvelser med ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i verksted. Filme/ta bilder.

Uke 3: Lage ferdig presentasjonene.

Felles vurdering av filmer/presentasjoner. Gjennomføres i programfagstimer.

Vurderingsskjema som inneholder krav til presentasjonene både i forhold til innhold og retorikk.

Elevene skriver egenvurdering/refleksjonslogg

Elevene bruker egne mobiltelefoner for å ta bilder/film.