Sy toalettmapper av batikkfarget stoff

Beskrivelse: 

Norsk og design og håndverk vg1:

- Elevene skal farge stoff (batikkmønster) og sy toalettmapper

- Elevene skal lage en skriftlig instruksjon der de forklarer hvordan man syr en toalettmappe. 

Programfag:

- Utarbeid ønsket stoff i «knyte-batikk» til dekor av produktet

- Beregn og klipp stoffet etter gitt mønster/mal , også forèt!

- Husk bukt i bunnen!

- Øv deg på å tré symaskinen, også på innstiller av maskinen for rett-søm og zig-zag søm

- Vrangsøm av isatt glidelås

 

Norsk:

Felles gjennomgang av kap. 8 «Instruksjon», Norsk for yrkesfag 1, Aschehoug, 2013.

Forslag: Se eksempler på instruksjoner av søm på youtube eller sømblogger.

Elevene skal lage en skriftlig instruksjon der de forklarer hvordan man syr en toalettmappe. Bruk bilder, både av arbeidsprosess og ferdig produkt!

Info til elevene: Forestill deg at teksten din kan publiserer på internett (blogg).

Forslag: Elevene får litt tid i programfag til å skrive ferdig teksten.

DH: Egenvurdering/læringslogg, ha med bilde av ferdig produkt.

Norsk: Vurdering av den skriftlige instruksjonen. 

NB! Teksten kan også vurderes av programfaglærer. 

Alt av nødvendig utstyr bør finnes på verkstedet til DH. 

Elevene tar bilder med egne mobiltelefoner.