Bybygging - Klasseoppgave om velferdsstaten. Helsefremmende Arbeid, Yrkesutøvelse, Kommunikasjon/samhandling, Naturfag, Norsk muntlig

Beskrivelse: 

                                                    Undervisningsopplegg

Tittel på undervisningsoppgaven: Bybygging

Fag:
Naturfag, Yrkesutøvelse

Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon/samhandling og norsk muntlig

Nivå:
VG 1

Tidsbruk:

Ca.15 timer

For- og etterarbeid

Fordelt over en uke

Kort beskrivelse av opplegget (HVA?): Se vedlagt oppgave

 

Hvilke grunnleggende ferdigheter legges det spesielt vekt på, og hvordan blir disse ivaretatt?

- å lese

- å skrive

- å lytte

- å uttrykke seg muntlig

- å bruke digitale verktøy

Forslag til gjennomføring/ oppgaver til elevene (HVORDAN?): Se vedlagt oppgave

 

Forslag til videre opplegg/ sluttprodukt. For eksempel muntlig framføring eller skriftlig arbeid.

Se vedlagt oppgave. Prosessen under gjennomføringen av oppgaven kan i ettertid drøftes i forhold til konflikter og samarbeid. Det utbyttet elevene får er i stor grad med på å prege undervisningen i ettertid. Erfaringsmessig bidrar oppgaven til å styrke samholdet i klassen.

Læreplanmål (HVORFOR?)

Yrkesutøvelse: Første og andre kompetansemål

Helsefremmede arbeid: Første, andre og femte kompetansemål

Kommunikasjon: Tredje, fjerde, sjette, og åttende kompetansemål

Naturfag: Bærekraftig utvikling og første og tredje kulepunkt

Norsk: Muntlig kommunikasjon

Vurdering:

Se vurderingskriterier

-          Underveisvurdering

-          Gruppeprosess

-          Muntlig framlegg

-          Faglig dybde og forståelse

-          Ryddighet

Eventuelle vedlegg

6 sider oppgave

 

 

Oppgave:

 • Dere skal i samarbeid planlegge å bygge en by i papp. Materiellet på utstyrsvogna skal deles likt mellom alle fire klassene. Vogna blir ikke fylt på nytt under prosessen. A+B og C + D deler vogn. Tidsramme: ca. 10 timer + forberedelse og fremlegg 1 time (de to klassene som deler vogn).
 • Byen skal i første omgang tegnes på tavla.
 • I byen skal dere legge opp til at alle de kommunale velferdstiltak blir dekket opp. (Se side 153).
 • Dere skal også ta hensyn til hvordan sentrum og eventuelle boligfelt skal være.
 • Husk at byen skal være en miljøvennlig by. Dens struktur skal bygge på prinsippene om bærekraftig utvikling og føre-var-prinsippet (se side 199 i naturfagboka).
 • Målet er at byen skal være den ideelle by å bo i fra vugge til grav. Innenfor hver sektor av velferdsstaten skal dere presentere gjeldene lover og hvilken hensikt lovene har.
 • Byen skal være ferdig innen onsdag 27. november 2013 – se egen liste. Dere legger da frem byen med plakater (lover/hva må være i en kommune) + selve byen for en vg1 klassene + faglærerne. Maks presentasjonstid: 15 - 20 minutter.
 • Bygging av by skal foregå i de fleste timene hvor dere har programfag + naturfag.
 • Følgende punkter tas med i vurderingen.

  -          Planlegging + bruk av materiell på en hensiktsmessig måte

  -          Samarbeid

  -          Arbeidsvilje/utholdenhet

  -          Deling av tips hos hverandre. Gjør hverandre bedre.

  -          Produktet

  -          Presentasjonen av byen, og lovene som gjelder.

  -          Logg – se egen beskrivelse.

LOGG FRA BY – BYGGING

 • Finn ut hvilke læreplanmål (programfag/naturfag) dere har jobbet med i denne oppgaven.
 • Hva synes du at du har lært rent teoretisk gjennom arbeidet med byen og fremlegg? Skriv ned læreplanmålet først og så hva du føler at du har lært. Bruk lærebøkene aktivt.
 • Hvordan har samarbeidet i klassen vært?
 • Har det oppstått konflikter, hvis ja hvordan ble disse løst?
 • Hvor aktiv har du selv vært i prosessen?
 • Hva var bra med oppgaven?
 • Hva var ikke fullt så bra?
 • Hvilke karakter mener du at klassen fortjener på prosessen og produktet?
 • Hvilken karakter mener du at du selv fortjener på din innsats?

 Logg leveres inn til avtalt tid i klassen. 

Ressurser