Gazebo life

Beskrivelse: 

Opplegget Gazebo Life har et todelt fokus:

1. Opplegget skal gi elevene et språklig fundament for å kunne beskrive enkle byggeprosesser, samt bruke dette i en digital presentasjon (muntlig kompetanse).

2 Opplegget skal inspirere til kreativ skriving gjennom å lese og lytte til en spenningsnovelle (The Tell-Tale Heart  by E.A. Poe), og så skrive en egen spenningsnovelle med setting basert på bygget de har laget (gazebo/summer house). Opplegget oppfordrer til samskriving (skriftlig kompetanse/ samarbeidslæring).

(Bilde fra BA Charlottenlund vgs, godkjent av alle for bruk)

Step 1: Se youtube video «How to build a gazebo»

Step 2: Ta bilder av byggeprosessen i byggfagtimene

Step 3: Gloseøvelser/ evt. gloseprøve (se vedlagte gloselister)

Step 4: Lag en digital presentasjon av byggeprosessen i Photostory, evt. annet digitalt verktøy

Step 5: Lese/ lytte til Edgar Allen Poes «The Tell-Tale Heart». Den ligger på ndla med tekst og tale.

Step 6: Skrive egen spenningshistorie med setting lysthus i britisk overklassehjem «Murder in the Gazebo» (evt. andre mindre byggverk som utgangspunkt). Dette kan gjøres individuelt eller som samskrivingsoppgave for 2 elever (Google Docs e.l.)

Step 7: Dele historiene i klassen, både muntlig og i mappe i LMS. Evt. avstemning om beste historie i klassen som ekstra motivasjon.

A. Muntlig evaluering av den digitale presentasjonen i engelsk, den kan evt. også brukes i evaluering i Byggfag

B. Skriftlig evaluering av egenprodusert spenningsnovelle (e.g. «Murder in the Gazebo».

Mulig oppfølging: Britiske sosiale klasser før og nå. Bilder av gazebos/ summer houses

eller follies på overklassegods.

Elevene må ta bilder underveis i byggeprosessen.

Disse bildene skal brukes i en digital fortelling.