Registrere avvik og utarbeide avviksrapporter. Tverrfaglig oppgave norsk/TIP

Beskrivelse: 

Oppgave:  HMS – Avviksrapportering.

FORSLAG TIL GJENNOMFØRING:

Tidsbruk 2x 45 min.

Oppgavens formål: Gi eleven forståelsen av viktigheten med HMS. Eleven skal bli kjent med skolens eget avvikssystem. Eleven skal minst skive et avvik, samt fremføre dette foran klassen. Fremføringen skjer etter elevens eget ønske.

Norskdelen i denne oppgaven går ut på: Muntlig og skriftlig presentasjon, med mulighet for diskusjon. Innhente fagstoff, fokus på personvern.

Elevoppgave:

Eleven skal gjøre seg kjent med skolens verksted. Eleven skal finne ett eller flere avvik, og skrive et avviksskjema basert på skolens avvikssystem. Bruk skolens verksted eller lignende.  Eleven skal presentere og argumentere for avviket og formålet for avviksrapportering.

Vurdering:

Delt vurdering i både norsk og de felles programfag TIP.

Det kan innleveres på it's med godkjent\ ikke godkjent. Eventuelt karakter-gradering i TIP -fagene.

Fremføring og rapport kan vurderes i norsk.