Lesestrategier for tekst om dreiing

Beskrivelse: 

Her finner en ulike lesestrategier for å lese gjennom en tekst om utvendig og innvendig dreiing. Teksten finner en på ndla under tip (teksten er opprinnelig fra "Industriskolen"). Tanken er at en kan plukke de strategiene en liker eller kjøre hele opplegget. Teksten er avansert og inneholder svært mange vanskelige fagbegreper.

Før-, under- og etterlesing.

Her er det en del ulike lesestrategier hvor en kan plukke hva som passer og bruke det til andre tekster.

Pc