Sangtekst: Sammenligning av Karpe Diem og Joddski & RSP

Beskrivelse: 

Tolkning av Karpe Diems "Vestkantsvartinga". Sammenlikne med Joddski og RSPs svar på sangen med "Hålogalandslaget". Hva handler sangene om, sammenlign disse, likheter og forskjeller. 

Læremål:

  • Bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
  • Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
  • Gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål

 

Oppgaveteksten ligger i vedlagt fil.