Barns oppvekst i dag og på 1800-tallet

Beskrivelse: 

Læringssamarbeidet tar utgangspunkt i barns oppvekst og liv i dag og på 1800-tallet. Elevene bruker fagkunnskap innen utviklingspsykologi, sosialfag og etikk for å gi en teoretisk ramme rundt temaet. Kunnskap om kost og ernæring i helsefag brukes for å undersøke matens betydning i dag og på 1800-tallet.  Vi leser litteratur om barns oppvekst i de ulike historiske tidsepokene.  Et mål er å se vår tids tenkning om barn og barndom i lys av historien. 

(Bilde: «Kven Finner Kurravare Torne Sweden B Mesch 1926» av Thorguds - Postcard published by Svenska Turistforeningen, Sweden. Lisensiert under Offentlig eiendom via Wikimedia Commons)

Elevene skal lære å analysere og anvende fagteori og litteratur som faktagrunnlag. De skal lære å resonnere gjennom individuell skriving. Eleven skal lære å kommunisere målrettet i gruppe og bruke digitale hjelpemidler i framlegg.

Se vedlagt fil.