Etisk dilemma

Beskrivelse: 

I dette prosjektet skal elevene undersøke etiske dilemmaer som de kan møte som yrkesutøver. Klassen arbeider i hver sin gruppe og lager problemstillinger rundt etiske dilemmaer i arbeidslivet. Formålet er å oppøve elevenes evne til å reflektere selvstendig, problematisere og til å se ulike løsninger.

Illustrasjon: Kjell Rosland, NKI-forlaget
Lisens: CC-by-nc-sa

 

Elevene skal oppøve evnen til refleksjon gjennom vurderende samtaler i grupper. De skal lære å lage problemstillinger rundt temaet «etisk dilemma» og utdype dem gjennom skriving. I tillegg skal elevene lære å respondere aktivt på hverandres tekster, og vektlegge samspill under presentasjonen.  

Se vedlagt fil.

Ressurser