Å skrive fagtekster

Beskrivelse: 

Norsklærer tar utgangspunkt i tema som er gjennomgått i programfagene. Eleven skal skrive fagtekst i norsk og bli veiledet i språk og struktur. Gjennom arbeidet oppnår elevene økt forståelse av tekst og av egen tankeprosess. De skal videre lære hvordan de bygger et avsnitt, tematisk og strukturelt, og de skal lære bruk av kilder.

Foto: Kerstin Mertens, Samfoto, NTB Scanpix
Lisens: CC-by-nc-sa

Se vedlagt fil.