Undervisningsopplegg om forelskelse

Beskrivelse: 

Formålet er å arbeide med tema som omhandler nære relasjoner mellom ungdom. Dette tema egner seg til å utforske og forstå egne følelser. Forelskelse kan inspirere elevene til å skrive på en utviklende måte og forstå hva følelser er og gjør med dem.  Elevene skal fokusere både på ytre aktivitet og indre følelser ved fenomenet forelskelse. 

Foto: Kristin Bøhle / Lisens: Cc-by-sa

Vi skal bruke en metode som kalles eksperimentell læring. Det er en innovativ læringsprosess som er basert på erfaring.  Metoden innebærer at elevene lærer å reflektere gjennom å skrive utforskende om emnet, og de blir aktive deltakere i egen læring i relasjon til medelever.

Elevene skal lære å analysere og bruke de litterære tekstene i arbeidet med den resonnerende teksten.  De skal lære faglig samarbeid, og å bruke digitale hjelpemidler og bilder i presentasjonen.

Se vedlagt fil.