Verdier og eventyr

Beskrivelse: 

Elevene skal arbeide aktivt med holdninger, verdier og idealer gjennom å lese eventyr. Formålet er at de skal reflektere bevisst over handlinger, væremåter, dialog og typer i eventyret. Prosjektet er et forebyggende, holdningsskapende arbeid, og i den forbindelse skal elevene studere egen rolle i gruppa.  Gruppesamarbeid er en aktiv form for læring der verdier og holdninger spilles ut verbalt, ikke-verbalt, emosjonelt og mentalt. 

  • Eventyrkollasj. Foto: Rolf M Aagaard, Aftenposten, NTB Scanpix
  • Lisens: CC-by-nc-sa

Elevene skal lære sjangertrekk om eventyr. De skal lære å analysere og anvende eventyret for å belyse ulike sider ved temaet. Videre skal elevene lære å samarbeide målrettet og reflektere over holdninger og samspill i egen gruppe.