Grenser i relasjonene

Beskrivelse: 

I dette prosjektet skal elevene utforske grensene i relasjonene, både fysiske, psykologiske og verbale grenser. Formålet er at de skal bruke egne erfaringer og kunnskap i møte med litterære tekster og psykologisk teori, for å tilegne seg kunnskap om grensene i menneskelige relasjoner.

Foto: Sira Anamwong / freedigitalphotos.net 

Vi bruker en prosessuell tilnærming som kalles «Storyline-metoden» for å videreutvikle elevaktiviserende læringsstrategier.  Læreren styrer gjennom nøkkelspørsmål, men elevene lager egne problemstillinger og hypoteser. Elevene skal lære å bruke fagteori, erfaringer og litteratur i arbeidet med problemstillingen. De skal videre lære å lage en videosekvens til presentasjonen i klassen.

Se vedlagt fil.