Trøndersk matkultur

Beskrivelse: 

Elevene skal undersøke den trønderske matkulturen i sitt prosjekt. Hva kjennetegner den trønderske matkulturen og hvordan har den utviklet seg i historien og fram til i dag? Formålet med oppgaven er å øke elevenes bevissthet om matkulturen i Trøndelag og hvilke produkter som dyrkes fram. 

Foto: Lance Fisher, flicker.com / Lisens: CC by-sa 2.0

Elevene skal lære å lage en sammensatt tekst med utgangspunkt i trøndersk matkultur, og de skal lære å lage en reklame om et trøndersk produkt.  Norsklærer gjennomgår reklamens virkemidler med eksempler i forkant. 

Elevene skal lære å søke informasjon på nett og bruke digitale virkemidler i arbeidet. De skal lære å samarbeide om oppgaven og presentere arbeidet for klassen.  

Se vedlagt fil.

Ressurser