Analyse av reklame - elektro

Beskrivelse: 

Elevene skal analysere innholdet i annonsen til Børsa elektro AS: 

http://www.borsaelektro.no/tjenester/   

Formålet med prosjektoppgaven er 

1. å lære grunnleggende teori om reklame og virkemidler

2. lære hvordan elektrofirmaer markedsfører sine tjenester. 

Foto: Blickwinkler, pixabay.com / Lisens: Public Domain

I tillegg skal elevene lære å analysere og vurdere fagkunnskap, samarbeide i gruppe og legge fram arbeidet i en presentasjon. Videre skal de lære å bruke fagbegrep og digitale hjelpemidler i framlegg.

Se vedlagt fil.