Å skrive refleksjonsnotat

Beskrivelse: 

I denne oppgaven skal elevene lære å reflektere over en praktisk arbeidsoppgave innenfor helse og oppvekstfag. De skriver refleksjonsnotat hvor de reflekterer over stressituasjoner, fysiske og emosjonelle belastninger. Eleven skal også begrunne valg av framgangsmåte og samarbeidet med andre. 

Bilde: Maskot, NTB Scanpix / Lisens: CC by-nc-sa

Se vedlagt fil.