Å skrive rapport

Beskrivelse: 

I dette prosjektet skal elevene lære om ulike former for rapportering. De skal lære om rapportens hensikt, og hvor og når rapporter skrives, og hvilke institusjoner som bruker rapport i sine systemer. Her skal eleven også drøfte utfordringer knyttet til overføring av informasjon.

Foto: Berit Roald, NTB Scanpix / Lisens: CC by-nc-sa

De skal lære å skille mellom subjektivt og objektivt språk, og mellom formelt og uformelt språk. Hvordan dele opp, sortere og dokumentere informasjonen? De skal lære presisjon og etterrettelighet gjennom å fokusere på formelle sider ved rapportskriving, både hva angår innhold og form. 

Gir rapporten uttrykk for tenkning som viser at avsenderen bryr seg om pasienten?  Hva slags oppmerksomhet gis i rapporten, og hva slags moral uttrykkes? 

Se vedlagt fil.