Rus blant ungdom

Beskrivelse: 

I dette prosjektet skal elevene utforske temaet rus blant ungdom, både i et psykologisk, kulturelt og sosialt perspektiv. Her vil årsakene til - og følgene av - rusavhengighet stå sentralt. Elevene skal lære å analysere og anvende fagteori og litteratur. De skal lære ulike skriveroller, både utforskende og faktabaserte.

Foto: HASTYWORDS, pixabay.com / Lisens: Public Domain

Vi bruker en prosessuell tilnærming som kalles «Storyline-metoden» for å videreutvikle elevaktiviserende læringsstrategier.  Læreren styrer gjennom nøkkelspørsmål, men elevene lager egne problemstillinger og hypoteser, som de tester opp mot erfaringer, litteratur og teori.  Elevene arbeider i grupper og lager en digital visuell framstilling som skal presenteres i klassen.   

Se vedlagt fil.

Ressurser