Observasjon

Beskrivelse: 

Elevene skal undersøke observasjon som metode innenfor helse- og oppvekstfag.  Hva styrer personens blikk under observasjonen, og hva er formålet med observasjonen?  Hvordan skille mellom subjektivt og objektivt blikk, og hvordan bruke skjønn og se helhet?

Foto: Corbis, NTB Scanpix / Lisens: CC by-nc-sa

Eleven skal drøfte «generalisering» som er en allmenngjørende prosess der detaljer eller enkelttilfeller vurderes som helhet. Formålet er å undersøke holdbarheten og etikken i observasjonssituasjonen og i overføringen av informasjon. Spiller observandens egne følelser en rolle, og er en annerledes innstilt når en observerer noen som ligner en selv? 

Se vedlagt fil.