Mat og kultur

Beskrivelse: 

Elevene skal undersøke matens betydning i ulike kulturer. Ettersom måltidet er en kulturfaktor i alle samfunn skal elevene også utforske fellesskapet og ritualene rundt måltidene.   Hva kan barn lære under måltidet? Her kan de fysiske og psykiske aspektene ved måltidet undersøkes nærmere. Elevene kan også se på maten i norsk bygdekultur sammenlignet med framveksten av en moderne matkultur i byene.

Foto: Mikkel Østergaard, NTB Scanpix / Lisens: CC by-nc-sa

Elevene skal lære å søke informasjon på nett og anvende informasjon fra ulike kilder i arbeidet med oppgaven. De skal lære å lage problemstilling, lære samarbeid og samspill. De skal også lære bruke digitale hjelpemidler i presentasjoner. 

Se vedlagt fil.

Ressurser