Aktiv lytting og omsorg

Beskrivelse: 

Læringssamarbeidet tar utgangspunkt i elevenes erfaringer og fortellinger fra praksis. Vi søker en gjensidig integrering av teori og praksis for å motivere elevene til læring, og for å lette forståelsen av hvor viktig kunnskap er for utøvelsen av yrket. 

Foto: Hartmut Schwarzbach, Samfoto, NTB Scanpix / Lisens: CC by-nc-sa

Elevene skel reflektere over hvordan de kan se eldre og lytte til deres livsfortellinger/historier i en helsefremmende kommunikasjon. Elevene trekker inn relevant fagteori og skriver ned tanker om lytterollen i praksis. 

Se vedlagt fil.