Lytterolle i barnehagen

Beskrivelse: 

Læringssamarbeidet tar utgangspunkt i elevenes erfaringer og fortellinger fra praksis. Vi integrerer teori og praksis for å motivere elevene til læring og for å lette forståelsen av hvor viktig kunnskap er for utøvelsen av yrket.

Foto: Einar Gjærevold, Terranova Media / Lisens: CC by-sa

Elevene skal lære å analysere -og anvende-fagkunnskap om kommunikasjon og utviklingspsykologi. De skal utforske tema gjennom diskusjon og individuell skriving, og de skal respondere på hverandres tekster. De skal lære å bruke rollespill og formidle fagstoff i presentasjoner. 

Se vedlagt fil.