Lysets historie

Beskrivelse: 

Formålet med læringssamarbeidet er å gi elevene innsikt i den historiske bakgrunnen for faget elektro. Elevene skal undersøke hva oppdagelse - og lagring av- elektrisitet fikk å si for menneskets hverdagsliv, for kommunikasjonen og samfunnet i sin helhet. 

Bilde fra pixabay.com – Public Domain

Elevene skal lære å sortere og anvende ulike kilder og sette kunnskapen inn i en tematisk sammenheng. Elevene skal lære å samarbeide og ta i bruk digitale og estetiske hjelpemidler i presentasjonen. 

Se vedlagt fil.