Ikke-verbal kommunikasjon

Beskrivelse: 

Elevene skal lære å lese og tolke andre som ledd i vernende pleie. Det handler om å øke bevisstheten om kroppsspråk, lese ansiktsuttrykk, fornemme følelser og sinnsstemninger. Denne «flytende delen» av personligheten skal eleven øve seg å respondere på. De skal både øve på kontakt og tilpasning.

Foto fra pixabay.com. Public Domain

Formålet med oppgaven er å lære elevene å bruke et bredere kontaktregister i relasjon til eldre med demens, funksjonshemmede og i den lindrende pleie for syke og spedbarn

Se vedlagt fil.