HMS - programfag og norsk

Beskrivelse: 

Elevene skal lage fem problemstillinger rundt emnet «Helse, miljø og sikkerhet». De faglige målene i programfaget står sentralt, og i tillegg skal eleven lære å lage problemstilling og deretter resonnere rundt denne.  Et faglig mål i norsk er å øve opp evnen til å lese og skrive fagtekst, lære å sortere og bruke kilder, samt gi tilbakemelding på andres fagtekst. 

Illustrasjon: Kjell Rosland / Lisens: CC by-sa

Klassen leser teori om HMS innenfor eget fagområde.

Se vedlagt fil.