Fagarbeideren

Beskrivelse: 

Klassen skal fordype seg i en tverrfaglig oppgave om temaet «fagarbeider».  Oppgaven skal forankres i tradisjoner, kunnskap, arbeidsmiljø, yrkesfagets status, lærekontrakter og behov i næringslivet. Formålet er å få innsikt i fagarbeiderens situasjon i skole og arbeidsliv. 

Foto: David Moir, NTB Scanpix, Reuters / Lisens: CC by-nc-sa

Elevene skal lære å tolke og reflektere over innhold i sakprosatekster. De skal lære å kombinere fagstoff, refleksjoner, bilder og statistikker i en digital presentasjon. Elevene skal lære å samarbeide, inkludere hverandre og innarbeide responskultur.

Se vedlagt fil.