Kommunikasjon med kunder - elektro

Beskrivelse: 

Oppgaven dreier seg om en tverrfaglig tilnærming til emnet kommunikasjon. Elevene skal reflektere over kommunikasjonen med kunden, og analysen skal knyttes opp mot etikk, redelighet og forutsigbarhet. Arbeidet øver elevene i å observere, analysere og drøfte kommunikasjonen i praksisfeltet. Formålet er å få økt kunnskap om kommunikasjonssituasjonen mellom elektrikeren og kunden. 

Foto: Lars Wittrock, NTB Sanpix / Lisens: CC by-nc-sa

Hva er god informasjon?  Hvordan oppnå klarhet i kontakt med kunden og øke mottakerbevisstheten? Hvordan håndtere og formidle problemer som oppstår? Kan fagspråk være et hinder i kommunikasjonen med kunden?  

Se vedlagt fil.