Vaccination

Beskrivelse: 

Gruppearbeid. Jobbe med tekst om vaksinasjon og diskutere temaet. Læringsmål er å utvikle yrkesfagligvokabular, lære litt om forfatteren Roald Dahl, og få en bevisstgjøring rundt temaet vaksinasjon. Grunnleggende ferdigheter: lese, snakke, skrive. Sluttprodukt: muntlig presentasjon og klassediskusjon.

1. time: Lese gjennom teksten skrevet av R Dahl

2. time: Finne informasjon om R Dahl; liv og forfatterskap

3-4. time: Lage en digital presentasjon gruppevis basert på teksten av R Dahl hvor man i tillegg tar for seg en vaksine hver (f.eks. MMR, BCG, influensavaksine, HPV, meningokokk) og diskuterer litt rundt spørsmålsstillingen: Er bivirkningene ved vaksine så store at det ikke er noen vits i å vaskinere seg?

6.-7. time: Gruppene presenterer og diskuterer

Her kan man velge enten å gi Godkjent/Ikke godkjent eller man kan sette karakter kun på presentasjonen. I tillegg kan man legge vekt på en klassediskusjon i etterkant, hvor deltakelse i diskusjonen også tillegges vekt i karaktersettingen.

Prosjektor til presentasjon, pc, evt grupperom.