Social competance/social skills (ikke ferdig)

Beskrivelse: 

Innhold:

Cooperation with children in your future occupation; for instance kindergarden

 

Læringsmål:

Forstå barn

Kommunisere med barn og deres foreldre på engelsk:

Kunne disse begrepene

Cooperation with children- samhandling mellom barn

Responsibility=Ansvar

Assertiveness=Selvhevdelse

Self-control=Selvkontroll

Emphaty=empati

Beeing happy/joyful/playful= lek, glede, humør

 

Grunnleggende ferdigheter:

Lese

IKT

Skrive

Snakke

 

Metode:

Foraktivitet:

kahoot el annet

Lærebok

Glosepreøve/begrepsprøve

Underaktivitet:

 

Sluttprodukt:

Vurdering:

Skriftlig produkt: Valgfritt om det gis karakter eller ikke

Muntlig:

Lese inn  og lever som lydfil/record your text and hand it in to your teacher

Dette gis det karakter på