Farger og former

Beskrivelse: 

Denne oppgaven krever noe samarbeid/koordinering med programfag. I det minste må man vite at temaene er gjennomgått og hvilke praktiske oppgavene som er laget i produksjonsfaget. Elevene skal få instruksjon i fargesirkelen/fargekontraster, grunnleggende geometriske og organiske former (og evt. stilisering eller forenkling av former).

Temaene blir ofte gjennomgått på høsten og derfor er det aktuelt etter høstferien, men dette må du undersøke på DH-avdelingen på din skole. 

Det er flere linker her på fyr.ndla.no som er aktuelle, og det ligger mange engelske ressurser på internett (også youtube).

Hensikten med tema og oppgavene er å nyttiggjøre seg av den teoretiske og praktiske kunnskapen eleven har tilegnet seg i produksjonen og særlig legge til rette for at de som strever med lesing og abstrakte tema har mulighet til å snakke og skrive om noe de har laget selv. Erfaringen er at denne opplevelsen kan gi dem som strever med å uttrykke seg på engelsk en ny mulighet til å tørre å snakke mer.

De elevene som har et godt grep om engelsk  må også lære nye begreper og viktig vokabular for deres framtidige yrker. Derfor er dette en relevant oppgave, samtidig som den er krevende.

En måte å introdusere emne på er å bruke det vedlagte kompendiet om fargekontraster som en tekst om lesestrategier i norsk slik at de sentrale begrepene om fargesirkelen og -kontraster er kjent. Man kan også snakke med matematikklæreren og hente kjente presentasjoner om geometriske former.

 • Læreplanmål:

  • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
  • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster (fordrag av lærer) om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
  • uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
  • innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogra
  • fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette

 

You will present one or more products that you have made in Production this year and you will explain how you have used color contrast and geometric and organic forms/shapes.

Each of you will have to inform the teacher about what product you want to present and have an approval before you start. You can also use one of the six paintings/CD-covers we used in class. The time frame is 4-7 min.

Vurderingen avhenger av hvilke kompetansemål man bruker som vurderingsgrunnlag. Her kan man foreslå alle aktuelle kompetansemål og inkludere elevene til å medvirke i utvelgelsen av de målene som skal brukes og deretter velge de vurderingskriteriene som dekkes av valgte mål. Eller man bruker et kjent skjema fra egen praksis. Uansett må kriterier gjennomgås før vurderingen og gjerne med en forenklet sjekkliste for de som strever med lesing.

Muntlig om form, farge og linjer:

Du tar utgangspunkt i et arbeid med form og farge fra produksjonsfaget som du har laget i løpet av høsten (stilisering, drømmerom, frisyrer, designarbeid etc.). Du skal forklare hva som er gjort og begrunne valgene du tok, med refleksjon. Tidskrav: 4-7 minutter

Bruk vedlagte presentasjoner, tilpasset eller andre som du finner flere av her på fyr.ndla.no. Det er flere lærebøker som også har dette temaet og som godt kan brukes samt nettressurser.