Teens and sex

Beskrivelse: 

Føraktivitet: diskutere temaet hvor elevene får finne ord som kan være aktuelle for prosjektet og det aktuelle temaet. F.eks: prevensjon, overgrep, seksuell trakassering, etikk, moral, grensesetting, debut.(de kan jobbe i par, grupper, rotasjon etc.) oppsummering på tavlen til slutt.

Oppgave:
TEENS AND SEX

  • Look at the facts in this web-page: http://chartsbin.com/view/xxj 
  • What is your reflection and opinion about the facts? What are the reasons for these differences? (key words: culture, contraceptions, gender, sex.ed)
  • Are teenagers responsible enough when it comes to sex, why/why not?
  • What about social/peer pressure? (key words: friends, environment, media, family)
  • Free contraception? Other kinds of protection?
  • Education about sex at home/in school? Who do teens listen to?
  • Are TV programs like “Unge mødre” a positive or negative influence? Why?
  • Your own opinion? In 10-20 years? In 100 years?

Rollespill:

Elevene jobber i grupper på 4. Svarer på spørsmålene i oppgaven, diskuterer med hverandre i gruppen. Elevene velger prensentasjonsform; muntlig presentasjon med powerpoint, plakat, brosjyre, skuespill etc. Alle elevene må levere et skriftlig produkt.

Dette skal vurderes: Språklig innhold, fagbegreper, faglig innhold, fullstendig besvarte oppgaver, samarbeid, god fordeling av oppgaver, egenvurdering

PC, internett,