Tverrfaglig rollespill mellom engelsk og helse og oppvekst

Beskrivelse: 

Se vedlegg

Rollespill på engelsk i forhold til 3 caser. Se vedlegg.

Helsefagsrom/leilighet