Sorg, savn og krise

Beskrivelse: 

Tverrfaglig undervisningsopplegg for norsk og barne- og ungdomsarbeider. Kan også overføres til helse- og omsorgsarbeider vg2. Opplegget tar for seg forskjellige måter å håndtere sorgreaksjoner hos barn.

  • Lese tekster, se film, osv. Samtale om tekster

  • Rollespill – case (eks: Faren til Knut ringer i barnehagen og forteller at moren er alvorlig syk. Hvordan tar du imot Knut når han kommer i barnehagen neste dag?)

  • Sorgreaksjoner hos barn – brosjyre/plan/informasjonsskriv 10 punkter (skriv det barnehagen ville ha trengt). Ressurs: Senter for krisepsykologi – vanlige sorgreaksjoner hos barn (krisepsyk.no) og læreboken.

  • Skrive refleksjonsnotat/kreativ tekst, osv.

Hva skal vurderes?
Brosjyre i norsk – sammensatt tekst – argumentasjon (gruppeoppgave)

Refleksjonsnotat eller sammensatt tekst. (Individuell vurdering)
Rollespill (individuell vurdering)

Vurderingskriterier kan utarbeides i samarbeid med elevene.

Ikke noe spesielt utstyr nødvendig