Running a kindergarten

Beskrivelse: 

You have chosen to study to become a children-and-youth worker. One of the work areas you should be familiar with is childcare.

In this task you have been given the opportunity to run a kindergarten for a full week. You are responsible for all the activities, staff and children who belong to your kindergarten and must plan and describe this week.

Elevene arbeider i par eller små grupper. Underveisvurdering på innhold hver uke. Underveisvurdering på språk rett før endelig innlevering. Muntlig presentasjon av oppgave og arbeidsprosess etter skriftlig innlevering. 

Fortløpende underveisvurdering (innhold og språk)

Sluttvurdering både skriftlig og muntlig (50/50)