Automatisert vanningsanlegg basert på solcelle-energi

Beskrivelse: 

Innhold

Planleggingsdel:

 • Innkjøp (karsefrø, 20 frø per gruppe)
 • Klargjør spesifikkasjonene/ønska sluttprodukt
 • Materialliste
 • Fremdriftsplan
 • (grupper på 3-4 elever?)

Gjennomføringsdel

TIP:

 • lage kar der planten skal vokse
 • brakett (festeskinner)
 • montere systemet
 • vanntank

Elektro:

 • programmering og kopling (PLS, pumpe, batteri/forsyning)

Naturfag:

 • Solcelle 
 • planten /vekstfaktorer

Vurdering/evaluering

 TIP:

 • mål på brakett
 • karet må være tett (sveisesøm)
 • kvalitet på plate og sveisearbeid
 • generell planlegging

Elektro: 

 • Utarbeid koblingsskjema
 • Fagmessighet på kopling og forlegningsmåte
 • Funksjonalitet på styring/programmering
 • generell planlegging

Naturfag: 

 • forklare funksjon og oppbygning til en solcelle
 • forklare fotosyntesen samt vekstfaktorer
 • gjennomsnitlig høyde på plantene 

 

Grunnleggende ferdigheter:

lesing, regning, skrive, muntlig 

Ressurser

TIP

 • Utarbeide tegningsunderlag, kappe, sammenføye bore og montere deler nemnt ovenfor. 

Elektro

 • Utarbeide koplingstegning, koble opp og programmere komponenter nemnt ovenfor.

Naturfag

 • teori i forkant om solceller, fotosyntese og vekstfaktorer
 • kople solcelle og så frøene

 

 

 

Framlegg

 • Kjør modellen
 • Presenter hva som er gjort
 • Hvordan det er gjort
 • Hva har dere lært/erfart

TIP

 • Verksted

Elektro

 • Elektrolab

Naturfag

 • Klasserom