HES in The Workshop

Beskrivelse: 

-Kjenne til HMS/HES regler for aktuelle arbeidsplasser

-Evne å gi ny, fremmespråklig medarbeider innføring i HMS/HES-reglement på engelsk.

-Produsere en engelskspråklig plakat som beskriver arbeidsplassens/verkstedets HMS/HES-reglement

Opplegget kjøres når programfag lærer om HMS på arbeidsplass og i forhold til enkelte maskiner. Engelsklærer går så inn og repeterer på engelsk. Elevene blir bedt om å trekke ut den viktigste informasjonen og utifra det lage en plakat som kan henge i verksted/ på arbeidsplass.

-Vocational vocabulary læres inn ved å lage laminerte lapper med norsk og engelsk ord for maskin, del, verktøy til verksted/klasserom etc.

-Vi benytter også nettressursen Safety in the workshop.

De blir så bedt om å lage en presentasjon for en fremmespråklig, ny medarbeider hvor de skal gi den nye medarbeideren innblikk i HMS-reglementet på en måte som gjør denne istand til å gjennomføre arbeidsdagen på en trygg måte. Kan gjennomføres i klasserom med PP etc, eller med gjennomgang av plakat og påfølgende runde i verksted.

Vurdering innhold - programfaglærer (HMS-reglement og kvalitet på dokumentasjon på plakat, + innhold i presentasjon)

vurdering språk engelsklærer. (Språklig innhold i presentasjon)

For presentasjon i engelsk:

Måloppnåelse

Struktur

Språk

Innhold

5-6

- Klart og oversiktlig strukturert

- Logiske sammenhenger

- Presis ordbruk

- Godt og variert ordforråd/ vocational vocabulary

- Lite feil

- Relevant budskap

- God kunnskap om valgt tema

- God formuleringsevne

 

3-4

- Ganske oversiktlig strukturert

- Stort sett logisk sammenheng

- Ganske presis ordbruk

- Et noe godt og variert ordforråd/ vocational vocabulary

- Har noen småfeil, men uttrykker seg stort sett rett

- Stort sett relevant budskap

- Noe kunnskap om valgt tema

- Ganske klare uttrykk

2

- Ingen klar struktur

- lite logisk sammenheng

- Lite presis ordbruk

- Ordforrådet er ensformig og uten særlig variasjon med lite bruk av vocational vocabulary

- Mange feil

 

- Lite relevant budskap

- Lite eller ingen kunnskap om valgt tema

- Manglende formuleringsevne

1

Eleven har svært lav kompetanse i faget

 

Vurderingskriterier i programfag:

Måloppnåelse

Begreper

Instruksjon

Leksjon for sikker bruk

høy 5-6

Eleven bruker riktige begreper på maskiner og utstyr. Eleven kan anvende kunnskap ved å overføre begreper til liknende maskiner og utsty

Eleven gjennomfører en tydelig instruksjon med faglig høyt nivå. Kunde eller medarbeider blir instruert på en god og grundig måte.

Eleven har laget en oversiktlig plansje for hms i verksted/maskin plansjen inneholder alle de aktuelle sikkerhetshensyn som er beskrevet i instrukser og produsentens bruksansvisning

middels måloppnåelse 3-4

Eleven bruker stort sett riktige begreper på maskiner og utstyr. Eleven kan gjengi kunnskap men klarer å overføre begreper til liknende maskiner og utstyr i noen grad

Eleven gjennomfører en instruksjon som er litt rotete og ustrukturert . Kunde eller medarbeider blir instruert på en god måte og får med seg det nødvendige for å være i verksted/betjene den aktuell maskinen

Eleven har laget en plansje for hms i verksted/maskin plansjen inneholder de aktuelle sikkerhetshensyn som er beskrevet i instrukser og produsentens bruksanvisning. Men har noen elementer som er utelatt

lav måloppnåelse 2

Eleven bruker de mest grunnleggende begrepene på en måte som viser at han kan bruke maskiner og utstyr på en sikker og god måte. Klarer i liten grad å overføre kunnskap til andre maskiner og utstyr

Eleven gjennomfører en instruksjon som er rotete og ustrukturert men har med de viktigste elementene. Kunde eller medarbeider blir instruert på en måte som er nødvendig for å være i verksted/betjene den aktuell maskinen

Eleven har laget en plansje for hms i verksted/maskin plansjen inneholder  for få  sikkerhetshensyn som er beskrevet i instrukser og produsentens bruksanvisning.

Mange elementer utelatt.

1

eleven har vist liten eller ingen kompetanse i oppgaven