Sketch up tegneprogram

Beskrivelse: 

Mål: Tilegne seg nok teknisk språk på engelsk til å kunne bruke programmet tilfredsstillende (funksjonalitet)

Relevans: Elevene trenger å kunne bruke og forstå data/tegne-programmet senere til yrkeslivet.

Beskrivelse: Faglærer går inn i engelsktimene med programmet og fellesfaglærer bruker tiden til å oversette tekniske ord sammen med elevene, slik at de får et godt nok teknisk ordforråd til å kunne bruke programmet. Programmet finnes bare på engelsk og derfor må elevene ha et godt nok ordforråd til å kunne bruke programmet.

Undervisningsopplegget er utarbeidet i team ved FYR-samling Oslo 17.november. 

Ressurser