Giving Instructions on How to Build a House

Beskrivelse: 

Muntlig presentasjon om hvordan man bygger deler av et hus. Elevene skal til slutt i prosjektet holde en presentasjon om hvilke materialer og verktøy de har brukt i byggeprosessen.

Undervisningsforløp:

Elevene har i løpet av første semester bygd et hus i produksjonshallen etter tegninger og beskrivelser fra programfagslærer. I engelsktimene har klassen i forkant av prosjektet jobbet med tekstene «Safety first», «What I do at work» og «Building materials» fra læreboka Skills (Cappelen Damm). Etter gjennomgang av tekstene og ordinnlæring, settes det av to uker til forberedelser til framføringen der eleven får bruke engelsktimene og får veiledning av faglærer, men de må også jobbe med prosjektet hjemme for å bli ferdig. Vurderingen foregår i produksjonshallen.

Elevene får muntlig karakter i engelsk. Man kan også vurdere oppgaven i programfag, basert på det faglige innholdet.

Klasserom, produksjonshall/byggeplass, verktøy og PC.