Naturbruk Ponsse

Beskrivelse: 

Mål: Elevene skal tilegne seg nok teknisk språk på engelsk til å kunne bruke programmet tilfredsstillende (funksjonalitet)

Relevans: Tilegne seg erfaring ved bruk av simulator, god nok til praktisk bruk av maskinen senere i henhold til fagets krav. Gir trening før VG2.

FYR undervisningsopplegg, utarbeidet av Harald Natvik, Kjell Arne Myrvold, Hilde L Lunde, Marie Storevik, Denise Pillay-Pettersen og Robert T Hvidsten. Oslo 17.nov

Ressurser

Fil Download ponsse.docx (148.67 KB)