Innføring i bygningsberegninger

Beskrivelse: 

Denne oppgaven er laget med tanke på å få matematikken mer forståelig og se sammenhengen mellom fagene og nytteverdien.

Oppgaven har blitt brukt i programfag etter at vi har tatt for oss flere yrker og sett sammenhengen mellom disse.