Lamb as a bearer of Norwegian traditional meals

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er norsk matkultur. Vi tar utgangspunkt i lam, og tradisjoner rundt dette. De jobber i grupper, og skal forberede ulike tradisjonsmåltider med lammekjøtt. I etterkant av måltidet skal elevene lage en brosjyre om norsk tradisjonsmat med utgangspunkt i lammekjøtt. Brosjyren skal inneholde informasjon om lammets rolle som kulturbærer. 

Dere må planlegge oppgavene slik at dere kan jobbe med både den teoretiske og den praktiske oppgaven samtidig. Det er satt av to uker med 4 timer i engelsk og 10 timer programfag til oppgavene. Besvarelsen leveres etter avtale med læreren.

 

Målgruppe

Engelsk og kokk- og servitørfag vg2

 

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal lære å oversette norske oppskrifter til engelsk, produsere norsk tradisjonsmat og presentere det de lager på engelsk. Øve skriftlig gjennom skriving av fagartikkel i flere utkast og videreutvikle sine muntlige ferdigheter.

Forslag til gjennomføring

Klassen deles inn i grupper (3-4 i hver gruppe). Lærerbestemt. Elevene arbeider i gruppene med å forberede sitt måltid. Under arbeidet med måltidet må gruppa lage seg ei liste med fagbegrep som kan være aktuelle til en brosjyre og presentasjon/framføring av måltidet. Underveis i prosessen kan elevene også notere og dokumentere prosessen i en logg. Slik samler de informasjon til brosjyren/presentasjonen. Elevene må også dokumentere prosess og måltid gjennom bilder som de skal bruke i en brosjyre.

Stikkord:

  • Bakgrunnskunnskap om lam
  • Lammets betydning for Norge, både produsenter og forbrukere.
  • Historikk
  • Oversette begreper med Quizlet

Det skal lages tre ulike tradisjonsretter med lam som hovedingrediens. Hver oppskrift med fremgangsmåter beregnes til seks personer. Det skal leveres en detaljert arbeidsplan, serveringsmåte og presentasjonsform. All dokumentasjon på engelsk. Maten serveres til engelsktalende gjester og kokkene presenterer maten. 

Førskriving

I etterkant av måltidet diskuterer elevene i grupper og i klassen hva som er typisk for norsk matkultur og hva lammet betyr  for Norge. På bagrunn av diskusjonen lager de et tankekart med viktig informasjon som elevene kan bruke i brosjyren sin.

Fagskriving

Etter at elevene har laget sitt måltid går de i gang med brosjyren. De bruker den dokumentasjonen de har samlet seg gjennom egen erfaring, lesing av litteratur, loggskriving, fagbegrep og felles idémyldring og lager en brosjyre. Eleven leverer inn brosjyren i papirform til endelig vurdering. 

Det vil bli en gruppekarakter. Vurdering ut fra rubrikk. 

Individuell karakter i engelsk med å skrive logg eller rapport.