Lag en brosjyre over amerikanske merkedager

Beskrivelse: 

Engelsk: Lag en brosjyre over amerikanske merkedager vi, i Norge, har tilegnet oss. Gjør i tillegg rede for hvordan de forskjellige merkedagene markedsfører seg.  Presenter brosjyren. 

Kommunikasjon:

Skriftlig innlevering hvor elevene diskuterer:

  1. Opprinnelsesland/opprinnelig tradisjon 
  2. Virkemidler i reklame/markedsføring
  3. Hvordan kan vi fornorske tradisjonene? 
  4. Hva gjør disse merkedagene med norsk næringsliv? 
  5. Etikk i forhold til markedsføring 

Eventuelt at elevene idemyldrer om hva oppgaven skal inneholde. 

Tidsbruk: 8 timer= ei uke, ikke inklusiv presentasjonene

Litt informasjon om emnene i forkant, utrykk og begreper. 

Engelsk:muntlig  presentasjon

Kommunikasjon: skriftlig innlevering 

Data/internett

Klasserom/grupperom

Fargeskriver

Smartboard